My photo
Aberdeen, United Kingdom
dreamer...photographer...designer... please do not use my pictures... ALL RIGHTS RESERVED * thank you...

Monday, 28 July 2014

north of childhood *

* Copyright © AlicjaRodzik

Sunday, 20 July 2014

Moonchild *

* Copyright © AlicjaRodzik
...
dreaming in the shadows..

Monday, 14 July 2014

and words to say left in my mouth..*

Copyright © AlicjaRodzik

Thursday, 10 July 2014

you said *

                                                                   * Copyright © AlicjaRodzik

                                                                   nie musimy odkrywac nic
                                                                     i prowadzimy wszedzie
                                                                        h.poswiatowska

                                                                

Friday, 4 July 2014

but come in time

* Copyright © AlicjaRodzik
...
my umiemy przecież pięknie czekać, na życie, 
na śmierć, na cokolwiek
h.poswiatowska

Thursday, 3 July 2014

hearts plan violence

* Copyright © AlicjaRodzik